Gemeentelijke administratieve sancties

Politiereglement

Vóór de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties had de gemeente wel de bevoegdheid om politieverordeningen uit te vaardigen, zeg maar regels om de openbare orde en rust te handhaven in de gemeente.

Maar enkel via het parket en het gerecht konden overtredingen van deze regels worden bestraft . Bij minder ernstige misdrijven werd vaak geen proces verbaal opgemaakt of werd de overtreding zonder gevolg geklasseerd.

Maar de gemeente kan voortaan zelf een hele reeks overlastproblemen aanpakken.

Een reeks bepalingen zijn daarom uit het Strafwetboek gehaald.

De parketten worden hierdoor ontlast zodat die meer tijd en middelen kunnen inzetten tegen zwaardere criminaliteit.

Een aantal van die bepalingen zijn dan weer opgenomen als politieovertreding of komen in aanmerking voor een gemeentelijke administratieve sanctie.

Zo kunnen deze lokale overlastbezorgers in de toekomst worden bestraft op gemeentelijk niveau en krijgt de stad Ninove meer slagkracht om haar lokale problemen aan te pakken.

Een overzicht van het uittreksel van de gemeenteraad waarop de sancties rond de GAS-wetgeving werden vastgelegd en de bijgaande protocolakkoorden, kan u downloaden door op de volgende links te klikken:

20/10/2020 - Protocolakkoord GAS - inbreuken op het strafwetboek (pdf, 601 KB)

20/10/2020 - Protocolakkoord GAS - inbreuken verkeer (pdf, 555 KB)