Onze waarden

Bij de uitvoering van onze opdrachten gedragen wij ons integer, stellen we ons dienstbaar op en nemen wij onze verantwoordelijkheid; dit vanuit een sterke betrokkenheid wat zich o.a. uit in een grote actiebereidheid.

Wij hechten in het bijzonder belang aan:

  • Onpartijdigheid
  • Verantwoordelijkheidszin
  • Integriteit
  • Respectvol handelen
  • Sociale ingesteldheid