Nieuws

Kies zelf het tijdstip waarop u naar het commissariaat wil komen
Indien u niet dringende politiehulp nodig heeft waarvoor de politie niet ter plaatse moet komen, raden wij u aan om zoveel een afspraak te maken.  In het kader van het inperken van de verspreiding van COVID-19 proberen wij op deze manier te garanderen dat er zo weinig mogelijk mensen gelijktijdig in de wachtzaal van het commissariaat aanwezig zijn.

Tot eind juni kon u als burger enkel telefonisch of via e-mail een afspraak.  Sinds kort trekt onze politiezone volop de kaart van de digitalisering en kan u zelf online een afspraak maken. Dit kan via www.politieninove.be.

Verkeersactie 29/06/2020

Op 29/06/2020 voerde politiezone Ninove controles uit in het kader van het dragen van de veiligheidsgordel en GSM achter het stuur.  Het overgrote deel van de bestuurders droeg netjes hun gordel en maakte geen gebruik van de GSM.

Vertrek zorgeloos op vakantie, wij houden een oogje in het zeil!

Plan je een vakantie in binnen- of buitenland of ben je gewoon een langere periode van huis weg? Zorg er dan voor dat je woning geen makkelijke prooi is voor inbrekers en vraag je afwezigheidstoezicht aan via police-on-web.  

Start van fase 3 van het afbouwplan vanaf 8 juni.

Woensdag 3 juni, heeft de Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten de overgang naar fase 3 van het afbouwplan vanaf 8 juni goedgekeurd. Zoals uit het dagelijkse verslag van de gezondheidsautoriteiten blijkt, zijn de indicatoren van onze gezondheidssituatie bemoedigend. De experts hebben daarom groen licht gegeven voor de start van deze nieuwe fase.
Dit betekent een radicale verandering in de aanpak ten opzichte van de regels die tot nu van kracht waren. Van nu af aan is vrijheid immers de regel en wat niet mag de uitzondering.
De activiteiten die verboden blijven, zullen dat zijn omdat ze ofwel een te nauw contact tussen mensen of massabijeenkomsten met zich meebrengen, ofwel omdat er nog geen protocollen - d.w.z. specifieke regels voor een sector – konden worden bepaald.

Verkeerscontroles worden hernomen.

Tot op heden heeft de politiezone Ninove zich voornamelijk geconcentreerd op de naleving van de maatregelen ingevolge COVID19.

Door de quarantainemaatregelen was er minder autoverkeer op de weg. De politiezone stelde vast dat chauffeurs de neiging hadden om daardoor sneller te rijden. Nu het verkeer opnieuw drukker en drukker wordt zullen we de verkeershandhaving  stevig opvoeren om de mensen opnieuw aan te sporen bijzondere aandacht te hebben voor de verkeersregels. Daarom wordt de organisatie van verkeerscontroles hernomen.