Onze missie

In de politiezone Ninove leveren wij een bijdrage tot het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel.

Onze sleutelbegrippen zijn hierbij : helpen, beschermen en dienen.

  • Onder helpen verstaan we bijvoorbeeld slachtoffers opvangen, klachten en aangiften acteren, nazorg verlenen, informatie verstrekken...
  • Beschermen omvat onder meer de wetten doen naleven, investeren in verkeersveiligheid, lokale criminaliteitsvormen aanpakken, de openbare orde verzekeren bij lokale evenementen zoals carnaval, fuiven, de Ronde van Vlaanderen ...
  • Tenslotte staan we als politiedienst ten dienste van de bevolking.