Snelheidsduivel geflitst!

Naar goede gewoonte heeft de vaste camera te Ninove op de Elisabethlaan t.h.v. de Oude Eichembaan vorige week opnieuw 19 uur onafgebroken snelheidscontroles uitgevoerd op het voorbij rijdend verkeer.

Resultaten onbemande camera

In totaal kwamen er in die periode 13.652 voertuigen voorbij aan de controle. Het overgrote deel van de bestuurders hield zich netjes aan de maximaal toegelaten snelheid. Toch stelden we 249 overtredingen vast. 242 onder hen reden aan een snelheid tussen 56 en 69 km/uur. Bij 6 anderen werd een snelheid gemeten tussen 70 en 78 km/uur.

Blijft er uiteraard nog 1 over. Deze snelheidsduivel liet zich flitsen aan 100 km/uur alwaar de snelheid binnen de bebouwde kom beperkt is tot maximaal D50 km/uur. De overtreders zullen eerstdaags hun proces-verbaal in de bus krijgen. Voor de snelheidsduivel is er nog een extraatje, deze mag zich binnenkort gaan verantwoorden voor de politierechtbank.

We kunnen als politiedienst niet genoeg aandringen bij de bestuurders om zich te houden aan de maximaal toegelaten snelheid. Dit komt de algemene verkeersveiligheid zeker ten goede. Snelheid is een grote factor bij vele ongevallen die soms heel wat leed teweeg brengen!