Directie Lokale Politiezorg

De Directie Lokale Politiezorg is een direct aanspreekpunt voor de burger. Deze verzorgt de lokale basispolitiezorg, het contact met de burger, de verkeerswerking en het evenementenbeheer. De Directie Lokale Politiezorg bestaat uit het Team Wijk, het Team verkeer en het Team Omgeving en staat onder leiding van directeur Alain Van Acker.

 • Het Team Wijk kenmerkt zich door een sterke lokale verankering met de bevolking, de gemeentediensten en de burgemeesters.  

  De 22 wijkinspecteurs in onze politiezone zijn verdeeld over de 3 gemeenten Beernem, Oostkamp en Zedelgem. Elke wijkafdeling bestaat uit verschillende wijken en staat onder leiding van een hoofdinspecteur.  

  De wijkinspecteurs staan in voor de orde en de rust in hun wijk. Ze zijn aanwezig in hun wijk en leggen contact met de inwoners. Ze hebben oog voor sociale problemen, hebben aandacht voor mogelijke criminele activiteiten, voeren opdrachten uit die ze ontvangen van het Parket, leveren bijstand aan deurwaarders, voeren adrescontroles uit, geven adviezen inzake wapenvergunningen,... Daarnaast houden de wijkinspecteurs ook verkeerstoezichten, schooltoezichten en toezicht op allerhande evenementen zoals wielerwedstrijden, kermissen,... Elke werkdag werken er wijkinspecteurs samen met de interventieinspecteurs in de onthaaldiensten van onze politiezone om de mensen bij te staan in klachten en vragen.  

  De wijkinspecteur is een onmisbare schakel in de basispolitiezorg en werkt samen met de andere politiediensten en externe partners. 
 • Het Team Verkeer heeft een sterk gespecialiseerde kennis inzake allerhande verkeersmateries zoals tachograaf, zwaar vervoer, transport van gevaarlijke producten. Ze staan in nauw contact met de mobiliteitsambtenaren van de gemeenten.  

  Het Team Verkeer geeft advies en is aanwezig op diverse overlegfora. Als motorrijder begeleiden ze diverse wielerwedstrijden en evenementen. Ze voeren alcohol- en drugcontroles uit, algemene verkeerstoezichten en diverse acties zoals toezicht op het dragen van de gordel, gsm-gebruik achter het stuur,... Aan het hoofd van het Team Verkeer staat een hoofdinspecteur en is gevestigd in het Veiligheidsgebouw in Oostkamp. 
 • Het Team Omgeving heeft een sterk gespecialiseerde kennis inzake milieuwetgeving en ruimtelijke ordening en stedenbouw. Zij hebben de hoedanigheid van toezichthouder wat betekent dat zij bepaalde dwangmaatregelen kunnen opleggen zoals het stilleggen van werken. De milieuinspecteurs komen tussen bij ernstige milieudelicten en voeren gespecialiseerde controles uit. Het Team Omgeving is gevestigd in de wijkpost van Beernem.