Huidige vacatures bij politiezone Het Houtsche

Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe en gemotiveerde medewerkers!

Denk je ook dat je bij ons een uitdaging kan vinden, dan kan je voor inlichtingen betreffende aanwerving en selectie terecht op de Directie Personeel & Middelen (1ste Adviseur Mia Gobert, Tel. 050/252.610).

JOBS IN UNIFORM:

In de mobiliteit 2021/04 zijn we voor het team Interventie op zoek naar 3 inspecteurs en 1 hoofdinspecteur. 
Meer informatie over de jobinhoud kan verkregen worden bij commissaris Maarten Vansteenkiste op 050/25.26.01

Inschrijven voor de mobiliteit 2021/04 kan tot 22 oktober via de gebruikelijke weg.

 

ADMINISTRATIEVE JOBS

De kandidaturen vergezeld van een curriculum vitae worden gestuurd aan Politiezone Het Houtsche t.a.v. Mia Gobert, directeur personeel & middelen, Siemenslaan 6 te 8020 Oostkamp, uiterlijk tegen 21 oktober 2021 (info te bekomen via mia.gobert@police.belgium.eu). Solliciteren (met CV!) mag ook via mail.

 

  • Je kan ook steeds informatie opvragen bij onze beroepenvoorlichters, die je kan treffen in elke lokale politiepost of op een stand tijdens evenementen (Consulent Katrien Savaete, 050/252.611).