Nieuws

De zittingen van de politieraad van politiezone Het Houtsche gaan in 2019 door op:

Flitsmarathon

Er werden 2366 voertuigen gecontroleerd te Beernem, Oostkamp en Zedelgem.

Hiervan reed 9,8% te snel.  Er werd 1 rijbewijs ingetrokken.

De zwaarste vastgestelde snelheidsovertreding was te Zedelgem, Autobaan. Daar werd een bestuurder geflitst aan 88 km/uur waar de toegelaten snelheid 50 km/uur is.

 

smishing

Meer en meer gebruiken oplichters sms met valse links.

week van de handhaving

Sluikstorten staat volgens de veiligheidsmonitor (een enquête vorig jaar verstuurd in de 3 gemeenten van de zone), op een gedeelde 2e plaats met woninginbraken. Het ligt u duidelijk nauw aan het hart.

Zwerfvuil en sluikstorten kost de lokale en andere overheden ook handenvol geld dat beter nuttig kan besteed worden. Ook de milieu-impact is niet gering, denk maar aan de plastic soep, dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van koeien terechtkomt.

gemachtigd opzichter

Er waren 16 deelnemers aanwezig op 21/09/2019. 

Voor meer info kunt u terecht bij:  Politiezone Het Houtsche, afdeling verkeer.