Laatste nieuws

Mobiliteit: enkel voor politiepersoneel.

Carrièreswitch? 

Toe aan een nieuwe uitdaging?
Tijd voor nieuwe horizonten.

Voor de aspirantenmobiliteit 2019-A2 staan voor onze zone volgende betrekkingen open:
1 betrekking inspecteur van politie-wijk
5 betrekkingen inspecteur van politie

Voor de mobiliteit 2019-04 staan voor onze zone volgende betrekkingen open:
5 betrekkingen van inspecteur van politie (kan nog wijzigen afhankelijk van de aspirantenmobiliteit)
1 betrekking van inspecteur van politie - LCCU