Laatste nieuws

Controle blauwe zone

 

De Covid-maatregelen, opgelegd door de Veiligheidsraad, hebben een invloed gehad op ons dagelijks leven. Dit had effect op de verkeersstromen en de verkeersafwikkeling.

Politie zette maximaal in op die items die prioriteit kregen van de Veiligheidsraad. In overleg met de Bestuurlijke en Gerechtelijke Overheden werden daarom aandachtspunten verlegd.