Onze politiezone

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 185 politiezones, waarvan de politiezone Het Houtsche er één is. Wij staan in voor Beernem, Oostkamp en Zedelgem.

De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Veerle Dhont. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid.

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfuncties:

  • Wijkwerking
  • Onthaal
  • Interventie
  • Slachtofferbejegening
  • Lokale recherche
  • Handhaving openbare orde
  • Verkeer

In deze rubriek vind je onder andere onze missie - visie - waarden en het jaarverslag. Ook vind je er meer informatie over het zonaal veiligheidsplan, onze bestuursorganen en de hierboven opgesomde basisfunctionaliteiten.