Onze politiezone

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 185 politiezones, waarvan de politiezone Het Houtsche er één is. Wij staan in voor Beernem, Oostkamp en Zedelgem.

De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Veerle Dhont. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid.

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfuncties:

  • Wijkwerking
  • Onthaal
  • Interventie
  • Slachtofferbejegening
  • Lokale recherche
  • Handhaving openbare orde
  • Verkeer

In deze rubriek vind je onder andere onze missie - visie - waarden en het jaarverslag. Ook vind je er meer informatie over het zonaal veiligheidsplan, onze bestuursorganen en de hierboven opgesomde basisfunctionaliteiten.

De basispolitiezorg bestaat uit zeven basisfunctionaliteiten.

Als politiezone kan je niet zomaar zelf alle beslissingen nemen, overleg met de verschillende bestuursorganen is essentieel.

Hier vind je het meest recente jaarverslag terug.

Lokale Politie Het Houtsche, gevestigd Siemenslaan 6, 8020 Oostkamp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.lokalepolitie.be/5447 

Siemenslaan 6, 8020 Oostkamp

T 050 82 08 00

Het zonaal veiligheidsplan is een beleidsplan waarin de prioriteiten van een politiezone vastgelegd worden. De voorbereiding hiervan gebeurt in de Zonale Veiligheidsraad.