Missie - visie - waarden

Onze missie & visie

Wij dragen bij tot een veilige en leefbare omgeving waar burgers hun rechten en plichten zoveel als mogelijk kunnen uitoefenen.

We zijn altijd in beweging en werken duurzaam samen met onze partners. We groeien als hecht, gedreven en verbindend team. We zijn er voor iedereen. Integriteit en professionaliteit stellen we voorop. Voor ons staat de burger centraal. 

Het Houtsche, jouw houvast

Onze waarden

Voor iedereen.
Als politiezone zijn wij een belangrijk onderdeel van de gemeenschap. Dit betekent dat we luisteren naar de vragen en de noden van iedereen die in onze regio verblijft. We benaderen de bevolking en elkaar op een respectvolle en behulpzame wijze. Dit vertaalt zich in een vriendelijke en dienstverlenende houding zowel op het terrein als achter de schermen. Als hecht en georganiseerd korps zijn we een betrouwbare partner.

Altijd in beweging.
Als politiezone staan we paraat voor onze burgers en nemen we onze verantwoordelijkheid op een professionele wijze. Als deel van de geïntegreerde politie evolueren we mee met de maatschappelijke veranderingen. Wij zijn een dynamisch team dat kritisch en geëngageerd is. We zijn van vele markten thuis en divers in onze aanpak. Van preventie tot repressie en nazorg, we vervullen elke rol met veel gedrevenheid.

Samen groeien.
We zijn bereikbaar en toegankelijk voor onze bevolking. We werken nauw en duurzaam samen met onze partners om situaties aan te pakken en op te volgen. We hebben een brede kijk en staan voor een persoonlijke benadering. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers betrokken zijn en hun talenten kunnen inzetten. Investeren in mensen zorgt voor een goedwerkend en wendbaar team waar de bevolking op kan rekenen.