Politiereglement

Het algemeen politiereglement (APR) regelt aspecten van openbare orde en openbare veiligheid op gemeentelijk vlak en bundelt de gemeentelijke politieverordeningen in één document.