Politiereglement

Het algemeen politiereglement (APR) regelt aspecten van openbare orde en openbare veiligheid op gemeentelijk vlak en bundelt de gemeentelijke politieverordeningen in één document.

Het algemeen politiereglement (APR) regelt aspecten van openbare orde en openbare veiligheid op gemeentelijk vlak, en bundelt de gemeentelijke politieverordeningen in één document. Je vindt er bijvoorbeeld bepalingen in terug betreffende geluidsoverlast, het maken van vuur, het privégebruik van de openbare weg, ...