Directie Zonale Werking

Directie Zonale Werking
Telefoon

De Directie Zonale Politiezorg omvat 2 luiken: het luik interventie en het luik gerechtelijk.  

Interventie komt tussenbeide bij dringende politiehulp en staat onder de leiding van directeur Maarten Vansteenkiste. Het gerechtelijke luik staat onder leiding van directeur Bert Compernolle en omvat het team Recherche en team Zorg. 

  • Het Team Interventie zorgt voor de veiligheid binnen onze politiezone. Het team bestaat dagelijks uit 2 interventieploegen en 1 aanvullende atlasploeg. Ze staan telkens onder leiding van de dagcoördinator, dit is een hoofdinspecteur die de dagelijkse werking van de zone coördineert.  

    Het Team Interventie behandelt alle dringende politieoproepen die via de noodcentrale binnen komen. De oproepen zijn zeer divers waardoor een interventieinspecteur flexibel moet zijn en snel moet schakelen in een waaier van kordaat optreden tot een luisterend oor bieden om verder door te verwijzen.  

    Elke werkdag werken er interventieinspecteurs samen met de wijkinspecteurs in de onthaaldiensten van onze politiezone om de mensen bij te staan in klachten en vragen. Binnen het Team Interventie staat ook een hondengeleider met zijn dual-purpose politiehond ter beschikking. 
  • Het Team Recherche telt 8 rechercheurs (3 hoofdinspecteurs en 5 inspecteurs). De rechercheurs maken op basis van hun specialisatie allen deel uit van 1 van volgende units: drugs – diefstal – mensenhandel – zedenfeiten – ecofin – cybercrime. Het Team Recherche wordt voornamelijk ingezet voor gerechtelijke dossiers, hiervoor werken ze in opdracht van de Procureur des Konings of de onderzoeksrechter. De door hen behandelde opdrachten vereisen een deskundige tussenkomst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bijzondere opsporingstechnieken om zo dadergericht mogelijk te kunnen werken. In die zin treedt het Team Recherche op als er reeds een misdrijf is gepleegd of als er een gegrond vermoeden is dat er een inbreuk is gepleegd op de strafwet.  
  • Het Team Zorg biedt ondersteuning bij een schokkende gebeurtenis, zoals een inbraak, intrafamiliaal geweld, een zwaar verkeersongeval... Mensen in moeilijke gezinssituaties naar aanleiding van psychishe of andere problemen verwijzen ze door naar de hulpverlening. Veel van de opdrachten die het Team Zorg uitvoeren komen van het Parket.  

    Daarnaast is het Team Zorg ook een ondersteunende dienst voor de collega’s op het terrein.