Beslissingen politieraad 08 mei

De politieraad van de politiezone Kouter heeft in zitting van 08 mei over volgende punten beraadslaagd en beslist