Meldpunt radicalisme

Telefoon

Onze dienst wijkwerking (wijkwerking Mechelen en wijkwerking Willebroek) fungeert als contactpersoon voor het onderwijs (lagere scholen) in verband met radicalisering.

Voor personen extern onderwijs fungeert onze wijkwerking als contactpersoon in verband met radicalisering.

Mechelen:
Telefoon: 015 46 41 62
E-mail: ggpz.mechelen@pzmewi.be

Willebroek:
Telefoon: 03 860 99 50
E-mail: ggpz.willebroek@pzmewi.be

Onze overlastdienst fungeert als contactpersoon voor het onderwijs (middelbare scholen) in verband met radicalisering.

Telefoon: 015 46 41 80
E-mail: overlastdienst@pzmewi.be