Bevraging Veiligheidsmonitor 2021 binnenkort in je brievenbus

Vanaf 18 oktober 2021 kan je als bewoner van Mechelen en Willebroek de ‘Veiligheidsmonitor’ in je brievenbus ontvangen.

 

De Veiligheidsmonitor is een grootschalig bevolkingsonderzoek waarbij de bevolking, via een enquête, bevraagd wordt over verschillende veiligheids- en buurtthema’s. Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. 400.000 personen werden op toevalligerwijze geselecteerd en zullen een vragenlijst ontvangen.

Het initiatief wordt georganiseerd door de politie, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van onze stad en gemeente. Wij vragen de inwoners die een vragenlijst ontvangen, om de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden.

Uw medewerking is dus van groot belang. Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

 

Concreet worden de verschillende vragenlijsten vanaf half oktober 2021 verspreid. Wie via een statistische toevalssteekproef wordt geselecteerd, zal de enquête in de brievenbus krijgen.

De resultaten worden in het eerste semester van 2022 verwacht en deze worden op hun beurt geanalyseerd en verwerkt in een rapport.

Alvast bedankt voor uw deelname!

 

Het inzamelen van de antwoorden voor de Veiligheidsmonitor zal volgens de hierboven beschreven procedure verlopen. (papieren vragenlijst of online)

Wanneer u op een andere manier hierover gecontacteerd wordt, vragen wij vriendelijk onmiddellijk onze meldkamer te contacteren op het nummer: 015/464.464.  (melden van verdachte gedragingen)

 

 

Logo van de Veiligheidsmonitor 2021