Wijkbarometers

Met het publiceren van de wijkbarometers informeren we de inwoners van onze politiezone over de aard, omvang en ontwikkeling van de belangrijkste problemen op het gebied van criminaliteit en overlast. Zo willen we een realistisch beeld geven over de omvang van problemen in de wijken.

Met het publiceren van de wijkbarometers informeren we de inwoners van onze politiezone over de aard, omvang en ontwikkeling van de belangrijkste problemen op het gebied van criminaliteit en overlast. Zo willen we een realistisch beeld geven over de omvang van problemen in de wijken.