Wijkbarometers

Met het publiceren van de wijkbarometers informeren we de inwoners van onze politiezone over de aard, omvang en ontwikkeling van de belangrijkste problemen op het gebied van criminaliteit en overlast. Zo willen we een realistisch beeld geven over de omvang van problemen in de wijken.

Op deze pagina vind je alle wijkbarometers leefbaarheid vanaf september 2015.

Op deze pagina vind je alle wijkbarometers veiligheid vanaf september 2015.

Wat zijn de wijkbarometers?

De wijkbarometers zijn een instrument om de inwoners Mechelen en Willebroek te informeren over de aard, omvang en ontwikkeling van de belangrijkste problemen op het gebied van criminaliteit en overlast.
Zo willen we een realistisch beeld geven over de omvang van deze problemen in de wijken.