Maximale tonnage in het centrum van Komen: procedure voor leveringen

De steden Komen Frankrijk en Komen België stemmen regelmatig af over een aantal kwesties. In april 2021 hebben ze bijvoorbeeld een verbintenis ondertekend om dagelijks een betere verkeersdoorstroming voor voetgangers en fietsers te bevorderen. Als onderdeel hiervan hebben de respectieve autoriteiten gezamenlijk besloten om voertuigen met een hoog tonnage (+3,5 ton en exclusief personenvervoer) uit hun respectieve stadscentra te weren.

photo

Na deze aankondiging via verschillende communicatiekanalen stelden veel professionals en bedrijven in Komen-Waasten vragen over de uit te voeren taken bij leveringen in het centrum van Komen. De lokale autoriteiten hebben deze vragen zeer aandachtig beantwoord en willen graag concrete antwoorden geven.

Voor bezorgers en leveranciers die geen andere keuze hebben dan gebruik te maken van een weg die verboden is, heeft de lokale politie een procedure opgesteld die gevolgd moet worden om opgenomen te worden in de uitzonderingen op de controles en boetes die de komende dagen ingevoerd zullen worden.

Stuur op de dag dat het transport of de levering moet plaatsvinden een e-mail (appui@polcom.be):

  • De nummerplaat van de trekker en de aanhanger
  • De gebruikte wegen
  • Afleveradres
  • Datum en tijd van leveringAls de leveringen regelmatig plaatsvinden en het voertuig hetzelfde is, hoeft deze procedure maar één keer te worden uitgevoerd. Let op: deze procedure is alleen geldig in België.

Als een voertuig toch een boete krijgt in België, dan is het nog steeds mogelijk om de boete aan te vechten via de website www.justonweb.be, met bijvoeging van een kopie van de CMR (vrachtbrief).

Houd er rekening mee dat de grensbrug zowel door België als Frankrijk wordt gereguleerd, dus het is voor vrachtwagens volledig verboden om over de brug te rijden, met uitzondering van personenvervoer. Omleidingsroutes zijn duidelijk aangegeven.

Als u een professional bent en leveringen moet doen waarbij u door het centrum van Komen moet rijden, wordt u dringend geadviseerd om uw leveranciers, partners of bezorgers hiervan op de hoogte te stellen.

Ter herinnering: het niet naleven van signaal C-23, d.w.z. de tonnagelimiet, is een overtreding van de derde graad waarvoor de boete (exclusief administratiekosten) 174 euro bedraagt.

Het doel van deze maatregelen is om het stadscentrum rustiger en aantrekkelijker te maken en tegelijkertijd logische en noodzakelijke uitzonderingen te maken op de ingevoerde procedure. De autoriteiten van Komen-Waasten zullen de situatie op korte termijn evalueren. Indien nodig zal het worden aangepast.

Labels