Werkzaamheden Houthemsesteenweg

Met dit schrijven deelt de politiezone Komen-Waasten U mee dat er vernieuwingswerken van het waterdistributienetwerk aan de gang zijn in de Houthemsesteenweg.   

Na de werken zal de weg, tegenover de woning n°30 in de richting Komen-Houthem, heraangelegd worden met betonplaten.  Een helft van de weg zal afgesloten zijn.  Verkeerslichten zullen geplaatst worden om het verkeer te regelen.  

Op de keerzijde van deze brief vindt U een schets om een beter zicht te hebben op de werfzone.

Enkele tips voor de veiligheid van iedereen, weggebruikers en werknemers :

  • Aandachtig zijn op de wegmarkering die opgesteld wordt;
  • De snelheidsbeperkingen naleven.

Vous avez aimé cet article ? Alors partagez-le avec vos amis en cliquant sur les boutons ci-dessous

Twitter Facebook Linkedin Pinterest email