Secretaris van de zone

Stallestraat 140-142
1180 Ukkel

Geen dringende meldingen via e-mail. Dit kanaal wordt niet opgevolgd na kantooruren en in het weekend.