Over ons

Contacten met onze politiezone

Er wordt geen onmiddelijk gevolg gegeven aan de klachten, aangiftes of informatie die electronisch wordt gemeld ( mail, web of sociale media) aan onze diensten. Voor het melden van situaties, feiten of handelingen, waarbij een dringende tussenkomst van de politie nodig is, moet U het nummer 101 bellen of zich aanmelden aan het onthaal van het commissariaat.

De federale politie publiceert geregeld op hun website de criminaliteitscijfers voor alle regio's, politiezone's en gemeenten van het land. Het betreft de enige officiële bron aangaande de criminaliteit.

Het algemeen politiereglement behelst de opdrachten van de gemeente omtrent de goede werking van de politie onder meer de openbare veiligheid, gezondheid en rust.

Het zonaal veiligheidsplan omhelst de prioriteiten van onze zone aangaande veiligheid en ontwikkeling van de organisatie voor een periode van vier jaar. Het is meer dan een eenvoudige visie, dit document is onze referentie voor de veiligheidswerking binnen onze zone.

De laatste jaarverslagen zijn beschikbaar op deze pagina.