Waarschuwing

Contacten met onze politiezone

Er wordt geen onmiddelijk gevolg gegeven aan de klachten, aangiftes of informatie die electronisch wordt gemeld ( mail, web of sociale media) aan onze diensten. Voor het melden van situaties, feiten of handelingen, waarbij een dringende tussenkomst van de politie nodig is, moet U het nummer 101 bellen of zich aanmelden aan het onthaal van het commissariaat.

Contacten met onze politiezone

Er wordt geen onmiddelijk gevolg gegeven aan de klachten, aangiftes of informatie die electronisch wordt gemeld ( mail, web of sociale media) aan onze diensten. Voor het melden van situaties, feiten of handelingen, waarbij een dringende tussenkomst van de politie nodig is, moet U het nummer 101 bellen of zich aanmelden aan het onthaal van het commissariaat.