Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025

De politiezone Ukkel/W-B/Oudergem gedraagt zich vrij goed inzake veiligheid en levenskwaliteit. De resultaten van de laatste Veiligheidsmonitor  zijn ondubbelzinnig, de bevolking stelt het algemeen goed en voelt zicht veilig. De waardering overschrijdt ruimschoots het gewestelijk gemiddelde. Dit betekent uiteraard niet dat alles perfect is. Ook al blijft de criminaliteit op een zeer laag niveau de voorbije jaren, toch blijft een gepleegd feit natuurlijk altijd één te veel voor degene die er slachtoffer van worden.

Onze taak is alles in het werk stellen om de criminaliteit te vermijden, ze aan te pakken, de daders van misdrijven snel in te rekenen en hulp en ondersteuning te geven aan de slachtoffers.

ZVP_20_25

Buiten de zeven prioriteiten weerhouden in dit Zonaal Veiligheidsplan 2020 – 2025, zal de volgende politiebeleidscyclus tevens de focus leggen op de toegankelijkheid van de politiediensten, hun interventiesnelheid en hun begripvolle aanwezigheid in de openbare ruimte. Grote financiële inspanningen werden geleverd om het Tritomas-commissariaat te renoveren teneinde moderne werkstandaarden en een modern onthaal te kunnen aanbieden. Het is onder deze loep dat men het Marlowcommissariaat moet bekijken dat vandaag de dag verouderd is geworden. Het is van cruciaal belang optimale omstandigheden aan te bieden voor de klachtneerlegging. De studies van slachtofferschap tonen aan dat nauwelijks één persoon op tien bijvoorbeeld een fraude op internet aangeeft, één op vier een fietsdiefstal en één op vijf een zedenfeit.

Men moet tevens naar de bevolking luisteren, haar verwachtingen en haar behoeftes. De Veiligheidsmonitor 2018 wekte veel interesse op bij de burgers in onze politiezone met één van de hoogste responsgraden in het Brusselse Gewest. De burgers willen aanhoord en vooral  gehoord worden. En hun prioriteiten staan niet altijd in direct verband met de criminaliteit. Het zijn vooral de problemen in verband met de verkeersveiligheid en in het bijzonder de snelheid, de agressiviteit, de geluidsoverlast veroorzaakt door de snelheid en het gedeeld gebruik van de openbare weg die het meest aangehaald worden. Samen met de openbare netheid en het sluikstorten, merkt men dat de levenskwaliteit primeert in de wijken. De inbraken blijven tevens een grote bezorgdheid in een zone waar zij bijna één vierde vertegenwoordigen van de diefstallen gemeld aan de politie.

De fietsdiefstallen zijn tevens één van de prioriteiten van de burgers want het is een echte plaag geworden de voorbije jaren en het wordt ervaren als een soort rem op de ontwikkeling van de zachte mobiliteit die collectief en individueel wordt gedragen door de burgers.

De uitdagingen zijn dus niet min voor de komende vijf jaar. Zij zullen slechts gehaald kunnen worden dankzij een samenwerking van alle schakels van de veiligheidsketen maar ook door de burgers toe te laten een beetje meer acteur te worden van hun veiligheid.