Laatste nieuws

Jaarverslag 2019

Onze politiezone schenkt voortdurend aandacht aan de kwaliteit van haar dienstverlening, waarbij we streven naar goede relaties en tevredenheid van burgers en bestuur.
We weten dat dit niet vanzelf gaat. Er is een vonkje fierheid nodig, en een flits van schittering om de sprong te maken - van wat gewoon is, naar wat buitengewoon is. Bij ons tracht iedereen deze sprong te maken. Dit hebben we te danken aan ons 540 koppig team, mannen en vrouwen, die zich elke dag inzetten voor uw veiligheid. Veiligheid in de wijken, veiligheid in de winkelcentra, veiligheid in het verkeer, veiligheid van de medewerkers, kortom de maatschappelijke veiligheid.