BOB-zomercampagne: sporter of supporter?

Van 31 mei tot en met 2 september loopt de BOB-zomercampagne, een initiatief dat bestuurders aanmoedigt om niet te rijden onder invloed. Overal in België, ook in Schoten, zullen extra politiecontroles plaatsvinden met focus op drugs en alcohol in het verkeer. 

Sporter of supporter? wie rijdt, drinkt niet

Alcohol en drugs vormen een ernstige bedreiging voor de verkeersveiligheid. Volgens de Vlaamse Stichting Verkeerskunde is maar liefst een kwart van alle verkeersdoden in Europa gerelateerd aan alcohol. Sinds 1995 wordt de BOB-campagne elk half jaar georganiseerd. Ondertussen is de boodschap goed ingeburgerd: wie rijdt, drinkt niet. Deze positieve trend is een stap in de goede richting, maar de halfjaarlijkse preventiecampagnes blijven noodzakelijk om bestuurders te herinneren aan hun verantwoordelijkheid. 

In Schoten hechten we veel belang aan verkeersveiligheid. Daarom zullen we tijdens deze campagne onze inzet vergroten. Op elk moment van de dag kan je overal een controlepost tegenkomen.  De politiemannen en -vrouwen controleren niet enkel op alcohol in het verkeer, maar hebben ook extra aandacht voor bestuurders die onder invloed zijn van drugs. 

Glaasje op? Laat je rijden. Het is een eenvoudige, maar levensbelangrijke afspraak die we allemaal moeten naleven. Laten we samen zorgen voor een veilige zomer op de weg, voor onszelf en voor anderen. 

Labels