College van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad

Schoten is een ééngemeentezone. Dat wil zeggen dat het politiekorps actief is in één gemeente, Schoten, en niet, zoals in een meergemeentezone, op het grondgebied van verschillende gemeenten. De bevoegdheden van het politiecollege en politieraad, worden uitgeoefend door respectievelijk het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

Klik hier voor meer info over de data van de zittingen, de agenda en ook de beslissingen van de gemeenteraden (website gemeente Schoten).