Ondersteunende teams

Er werken veel meer mensen bij de Lokale Politie Schoten dan je op het eerste zicht zou denken. Een grote groep werkt achter de schermen om alles in goede banen te leiden. Hun hoofdopdracht is voornamelijk gericht op de interne werking van de zone. Zij spelen een belangrijke rol in de efficiënte werking en slagkracht van onze zone.

Team onthaal

Het onthaalteam is tijdens de kantooruren het eerste aanspreekpunt voor burgers, zowel telefonisch als op het commissariaat. Zij weten als geen ander wat er reilt en zeilt in onze gemeente. Het onthaalteam bestaat uit burgerpersoneel en operationele medewerkers.

onthaalmedewerker

Team info

Het team info is verantwoordelijk voor zowel alle interne als externe informatie van de zone. Zij voeden o.a. sociale media, ontwerpen #Info en hebben contact met de pers en het parket. Dit team verzamelt bovendien dagelijks operationele gegevens en zorgt ervoor dat alle medewerkers de info krijgen die ze nodig hebben. Ze staan ook in voor het functioneel beheer van de zone. Ze doen  een kwaliteitscontrole van alle informatie, zoals bijvoorbeeld de controle van de vatting van processen-verbaal in de algemene nationale gegevensbank. Samen met het team ICT bewaken ze de goede werking van het computersysteem. De ICT'ers behoren ook tot dit grote team. Zij staan in voor onder meer het systeembeheer, het communicatienetwerk en de automatisering van administratieve processen. Ze helpen ook alle personeelsleden met informaticaproblemen.

Team Middelen

Dit team zorgt voor de financiën en de logistiek van het korps, maar staat ook in voor het personeelsbeleid.

Een vijfkoppige ploeg zorgt voor de personeelsplanning, verwerking van de lonen, opleidingen en wervingen,…

werving op beurs

2 collega's promoten de zone op een jobdag.

Drie personeelsleden bezorgen het korps alle noodzakelijke middelen om hun werk optimaal te kunnen uitvoeren. Zo zorgen ze onder meer voor bureaumateriaal, kledij en het wagenpark. Daarnaast staan ze ook in voor het onderhoud van het materieel en het gebouw.

Werner van het team logistiek