De korpsleiding

Aan het hoofd van onze politiezone staat korpschef HCP Jack Vissers. Hij wordt bijgestaan door een team van zeven beleidsmedewerkers.

korpschef Jack Vissers voor voertuig en commissariaat

Korpschef © Fantastic

 

De korpschef staat in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het korps en voor de uitvoering van het beheer. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het politiebeleid vastgelegd in het zonaal veiligheidsplan door de zonale veiligheidsraad.

De korpschef wordt bijgestaan door een team van zeven beleidsmedewerkers.

  • CP Timothy De Vos, adjunct-korpschef en teamverantwoordelijke coördinatie en planning
  • CP Peter Segers, teamverantwoordelijke toezicht & interventie en onthaal
  • CP Joris Beckers, teamverantwoordelijke wijkwerking en verkeer
  • CP Timothy De Vos, teamverantwoordelijke recherche
  • Adv. Evy Jongeneelen,  teamverantwoordelijke middelen
  • Adv. Jef Van Hemelryk, korpsadviseur
  • Adv. Kristel Wouters, teamverantwoordelijke informatiebeheer