Zonaal veiligheidsplan

In een zonaal veiligheidsplan wordt het beleid en de prioriteiten van een lokale politiezone voor de komende jaren vastgelegd.

Voor LP Schoten werden in het ZVP 2020-2025  volgende prioriteiten bepaald:

  • Verkeer
  • Diefstal in Woning
  • Overlast

Het beleidsplan kreeg de titel "Veiligheid en leefbaarheid @ Schoten, elk stukje van de puzzel telt". Daarmee verwijzen we naar de kerntaak van de overheid, namelijk het verzekeren van de veiligheid en leefbaarheid in onze samenleving. Dit is een gedeelde zorg van iedereen, van elke inwoner van onze gemeente. Onze prioriteiten werden uiteraard niet lukraak gekozen. We hielden zowel rekening met de objectieve criminaliteitscijfers als met de verwachtingen van de overheden, het openbaar ministerie en van de Schotenaren. Wil jij weten aan welke prioriteiten en aandachtspunten we extra aandacht zullen geven? Hier kan je het plan integraal lezen.