Commissie veiligheid

Veiligheid en leefbaarheid in Schoten, elk stukje van de puzzelt telt. Dit is niet alleen de slogan, maar ook de drijfveer van Politie Schoten. Dagelijks zetten de medewerkers van onze politiezone zich in voor een veilig en aangenaam Schoten, van de onthaalmedewerker en de inspecteur tot de logistieke man. Tijdens de Commissie Veiligheid legt korpschef Jack Vissers uit hoe wij, samen met onze partners en de inwoners, deze uitdaging aanpakken. 

Twee politieambtenaren geven vuistje aan jongen in het skatepark

Prioriteiten en aandachtspunten 

Het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 is in volle uitvoering. Het is van belang om te evalueren of we de goede dingen doen en die dingen ook goed doen.

In 2023 werden 91 woninginbraken geregistreerd, wat aanzienlijk lager is dan in 2022. Niettemin blijft elke inbraak er een teveel, gezien de aanzienlijke impact op de slachtoffers. Politie Schoten blijft daarom onverwijld inzetten op de aanpak ervan: een detailleerde beeldvorming, efficiënte coördinatie van de operationele medewerkers en het activeren van de inwoners door middel van externe communicatie.

“Met bijna 850 meldingen van verdachte gedragingen vorig jaar, zijn de inwoners van Schoten volwaardige partners in de strijd tegen criminaliteit en overlast. Dankzij hun betrokkenheid werd meer dan eens een misdrijf voorkomen of opgelost.” (Jack Vissers)

Cybercriminaliteit is de afgelopen jaren gestaag toegenomen. In Schoten noteerden de inspecteurs een nadeel van € 2.500.000 in 2023. Criminelen zijn zich bewust van de digitale mogelijkheden en weten dat er online aanzienlijk meer te halen valt dan bij traditionele inbraken. Hoewel cybercrime een complex probleem is, blijft Politie Schoten niet bij de pakken zitten. Met een cyberteam, het opstellen van kwalitatieve processen-verbaal en het verspreiden van preventieve boodschappen gaan we de strijd aan.

Dit doen we niet alleen. In samenwerking met de gemeentelijke dienst integrale veiligheid rollen we twee projecten uit in 2024. Op 13 mei organiseren we de tweede infoavond over cyberpreventie voor de inwoners van Schoten in het Kasteel van Schoten. Tijdens deze avond zullen enkele inspecteurs en een hoofdinspecteur de meest actuele vormen van cybercrime toelichten en vertellen hoe je ertegen te beschermen. 

Het tweede project behelst de werving van cyberpreventie-adviseurs. Deze gemotiveerde burgers zullen na een grondige opleiding ingezet worden voor cyberpreventie. Naar analogie met de diefstalpreventie-adviseurs is dit een laagdrempelig engagement en worden de adviseurs ondersteund door de medewerkers van integrale veiligheid van de gemeente.

“Mensen vallen regelmatig ten prooi aan oplichters doordat deze criminelen voortdurend hun tactiek aanpassen. Daarom is het noodzakelijk om de burgers optimaal te informeren en hen te leren hoe ze zich wapenen tegen digitale criminelen.” (Jack Vissers)

Verkeersveiligheid raakt iedereen en staat hoog op het prioriteitenlijstje van Politie Schoten. De zone heeft een ervaren verkeersteam dat verantwoordelijk is voor alle aspecten van verkeersveiligheid, waaronder verkeerscontroles, schooltoezichten, verkeersadviezen en campagnes. 

Hun inzet blijft van groot belang. In 2023 stelden ze maar liefst 16.158 snelheidsovertredingen vast, waarvan 1.694 bestuurders te snel reden in een zone 30. Het naleven van de maximumsnelheid is altijd cruciaal, maar in een schoolomgeving is het van levensbelang. Het is er een drukte van jewelste en kinderen zijn extra kwetsbaar vanwege hun beperktere ervaring in het verkeer. Ook in de toekomst blijft Politie Schoten zich inspannen om ervoor te zorgen dat elke weggebruiker verkeersveiligheid als een prioriteit beschouwt.

Koploper binnen de GPI

Politie Schoten investeert in een goede beeldvorming en legt de nadruk op het opbouwen van een positieve reputatie en neemt een voortrekkersrol in binnen de GPI met betrekking tot innovatieve monitoring via stuurborden en het gebruik van M365. Ondanks de status als 'kleine' politiezone implementeert Politie Schoten omvangrijke projecten die de operationele medewerkers ondersteunen. De stuurborden bieden de korpsleiding bovendien de mogelijkheid om op een goed onderbouwde manier de koers voor de toekomst uit te stippelen.

 “Deze stuurborden zijn een huzarenwerk met één doel: Meer blauw op straat, bereikt door een vermindering van administratieve lasten en een doelgerichte inzet van onze capaciteiten. Trots op het resultaat.” (Jack Vissers)

Politie in balans

Politie Schoten is een efficiënte organisatie en dit succes is mede te danken aan de aandacht van de korpsleiding voor het welzijn van de medewerkers.  Het besef dat tevreden medewerkers beter presteren, heeft geleid tot de oprichting van Team Happy, dat jaarlijks diverse evenementen organiseert. Het nieuwe jaar wordt traditioneel ingeluid met een personeelsfeest, en in augustus brengen de medewerkers hun kinderen mee voor een dag vol plezier tijdens Kids@work.

Binnen Politie Schoten wordt het motto "Een gezonde geest in een gezond lichaam" omarmd. Medewerkers krijgen de mogelijkheid om jaarlijks een aantal uren tijdens de diensturen te besteden aan sportactiviteiten. In 2023 bedroeg het totaal aantal sporturen maar liefst 3.528. Bovendien wordt er in september een extra inspanning geleverd tijdens de LP Schoten Classic, een professionele wielerrit waar iedereen aan kan deelnemen, inclusief de korpschef.

De medewerkers van Politie Schoten hebben een warm hart, voor elkaar en de inwoners. Ze geloven in het opperste belang van welzijn. Het korps toont zijn solidariteit door zich in te zetten voor verschillende goede doelen, waaronder Levensloop en De Warmste Week.

”Het welzijn van mijn medewerkers en onze gemeenschap staat voorop. De vraag naar hulpverlening overtreft het aanbod. Lokale initiatieven zijn broodnodig om iedereen de nodige hulp te bieden. Daarom dragen wij actief ons steentje bij.” (Jack Vissers)

Lees het volledige jaarverslag van 2023 hier.

Labels