De Veiligheidsmonitor

Misschien is ondertussen de Veiligheidsmonitor bij jou in de bus gevallen. Dit is een enquête die polst bij de bevolking naar verschillende veiligheidsthema's. 

Afbeelding van De Veiligheidsmonitor

Vanaf 20 mei wordt de Veiligheidsmonitor verspreid onder de bevolking. Misschien heb jij de enquête ondertussen ook ontvangen. 

De bevraging wordt georganiseerd door de politie, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken en de lokale besturen. 

De Veiligheidsmonitor polst bij burgers naar hun onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijk slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van Schoten. 

Wie zo’n enquête ontvangt, wordt bepaald door een statistische toevalssteekproef. Deelnemen kan online en op papier. Heb jij de Veiligheidsmonitor ontvangen? Je medewerking is van groot belang. Neem rustig de tijd om deze enquête in te vullen. 

Alle antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. De resultaten verwachten we in het eerste semester van 2025.

Alvast bedankt voor je medewerking. 

Labels