Multidisciplinaire controleactie op horeca

Op donderdag 18 april 2024 voerden Politie Schoten en Gemeente Schoten een multidisciplinaire controle uit op verschillende handelszaken, voornamelijk gericht op de horeca. Deze actie vond plaats met ondersteuning van verschillende instanties, zoals het ARIEC Antwerpen (Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum van de Federale Politie) en inspectiediensten (RVA, RSZ, FAVV en Douane).  

Restaurant

Het voornaamste doel van de controle was nagaan of de betrokken horecagelegenheden zich houden aan de diverse regelgevingen. Deze sector is immers vatbaar voor diverse vormen van criminaliteit die de lokale economie kunnen ondermijnen, zoals witwassen, drugshandel en economische uitbuiting. Om criminele inmenging en overlast te vermijden, werd regelgeving in het politiereglement opgenomen, waaraan handelszaken en horeca zich moeten houden. Deze controle maakt deel uit van de handhaving van deze voorschriften, met als doel het verzekeren van de openbare orde in Schoten. 

Tijdens de actie werden negen zaken grondig gecontroleerd. Bij zeven van de negen gecontroleerde zaken werden inbreuken vastgesteld door de verschillende partners. Er werden meerdere waarschuwingen en processen-verbaal opgesteld inzake de economische wetgeving en de voedselveiligheid (bv. inzake tewerkstelling, hygiëne, etc.). De resultaten tonen de noodzaak aan van dergelijke multidisciplinaire acties.  

Labels