Nationale actie afleiding achter het stuur

Op 21 en 22 mei liep de nationale actie tegen afleiding achter het stuur. Ook in Schoten hielden we 48 uur lang extra toezicht. Het verkeersteam van onze zone controleerde 6258 bestuurders en stelde 42 overtredingen vast zoals gsm-gebruik achter het stuur, geen veiligheidsgordel en rijden zonder rijbewijs. 

bestuurder gebruikt gsm achter het stuur

Afleiding achter het stuur is een van de voornaamste oorzaken van verkeersongevallen. Het gaat niet enkel over rijden en bellen zonder geschikte gsm-houder, maar ook over eten, iets zoeken in je auto en je lippen stiften. Volgens VIAS vallen er jaarlijks 50 verkeersdoden en 4500 gewonden doordat een bestuurder afgeleid is. Deze cijfers tonen aan dat ook deze vijfde editie van de actie levensnoodzakelijk is. 

We controleerden op zes locaties in Schoten, anoniem en in uniform. Het verkeersteam controleerde 6258 bestuurders waarvan 29 van hen gebruik maakte van zijn of haar gsm op een niet correcte manier. Bestuurders mogen geen gsm, tablet of ander mobiel elektronisch toestel gebruiken, vasthouden of manipuleren tenzij het toestel in een geschikte houder zit die aan het voertuig is bevestigd of als het toestel aangesloten is op het bedieningssysteem van je voertuig.  Op de website van VSV lees je allerhande tips om je gsm op een verantwoorde manier te gebruiken achter het stuur.

Alhoewel de actie focust op afleiding achter het stuur, hebben de medewerkers van het team verkeer uiteraard ook oog voor alle andere overtredingen en inbreuken. Zo stelden ze onder andere vast dat 4 personen geen gordel droegen, 2 voertuigen niet geldig gekeurd waren, 2 bestuurders geen rijbewijs hadden en 1 bestuurder op pad was terwijl zijn rijbewijs was ingetrokken.

Voor je eigen veiligheid en die van alle andere weggebruikers: focus op de weg, niet op je gsm. 

 

Labels