Nationale actie tegen afleiding achter het stuur

Op 24 en 25 mei werd voor de eerste keer een nationale actie georganiseerd tegen afleiding in het verkeer. De Federale Wegpolitie en een honderdtal lokale politiezones planden acties. Het team verkeer van onze zone vatte post aan de Bredabaan en op de Metropoolstraat. Ze stelden dertig inbreuken vast, allemaal chauffeurs die niet focusten op de weg, maar wel op hun gsm.

rijden is het beste excuus om eventjes niet bereikbaar te zijn

Het verkeer is hectisch en onvoorspelbaar en verdient daarom de volle aandacht van alle weggebruikers. Afleiding achter het stuur is één van de voornaamste oorzaken van verkeersongevallen. Snel je lief bellen, een berichtje bekijken of een koekje voor je kind zoeken, kan grote gevolgen hebben.

Het team verkeer van onze zone heeft altijd extra aandacht voor afleiding achter het stuur, maar op 24 en 25 mei organiseerden ze extra controleacties. Op de Bredabaan en Metropoolstraat vatten anonieme spotters plaats. De overtreders werden naar de controlepost geleid. In totaal stelden ze dertig onmiddellijke inningen op voor gsm-gebruik achter het stuur. Behalve dat het gevaarlijk is, is je gsm hanteren achter het stuur ook een kostelijke affaire. Het grote merendeel van de overtreders betaalde ter plaatse de boete, €174 (excl. administratieve kosten).

Deze actie werd nationaal aangekondigd om bestuurders alert te maken op de gevaren van afleiding achter het stuur. Als je deelneemt aan het wegverkeer, moet je focus op de weg liggen, nergens anders.

Labels