Team toezicht en interventie

Het team toezicht & interventie staat 24/7 paraat voor alle oproepen die dringende en niet-dringende politiehulp vereisen.

Daarnaast noteren de medewerkers van dit team klachten en aangiften, rijden gerichte patrouilles, voeren toezicht uit en nemen deel aan ordediensten, evenementen en federale opdrachten. Tijdens rustige momenten voeren ze toezichtsopdrachten uit, zogenaamde 'SBOS'-opdrachten (Slim Blauw Op Straat). Ze patrouilleren doelgericht op bepaalde fenomenen in de gemeente, zoals overlast, verkeerstoezicht ...

Politie Schoten heeft ook een fietsteam. Deze (hoofd-)inspecteurs maken naast hun bijdrage aan dit team ook allemaal deel uit van het team toezicht & interventie. Ze hebben zich allemaal honderd procent geëngageerd en weten dat het niet enkel zomerse ritjes langs Schoten-Vaart worden, maar ze ook in slechte weersomstandigheden en op uitzonderlijke tijdstippen aan de slag zullen moeten. Ze hebben allen een degelijke uitrusting en fiets tot hun beschikking zodat ze in optimale omstandigheden kunnen patrouilleren.

Fietsteam fietst voorbij Kasteel van Schoten

Fietsteam ©  Ine Goetstouwers