Laatste nieuws

Nederlandse en Belgische combi

Al verscheidene jaren is er een nauwe samenwerking tussen de Belgische en Nederlandse politiediensten ten noorden van Antwerpen. Vier politiekorpsen gaan deze samenwerking nu nog verder uitbreiden. Team Roosendaal, Team Weerijs, Politiezone Noorderkempen en Politiezone Grens hebben hierover concrete afspraken die vanaf vandaag merkbaar zullen zijn in het straatbeeld.