Veiligheidsbeleid

Zonaal veiligheidsplan.

Elke 6 jaar wordt een nieuw zonaal veiligheidsplan opgesteld. Dit plan bevat de prioriteiten en de bijzondere aandachtspunten voor de lokale politie en beschrijft de aanpak ervan. Bijkomend worden er jaarlijks concrete actieplannen opgemaakt voor de uitvoering van de activiteiten, die moeten leiden tot het behalen van de geformuleerde doelstellingen.