Politiereglement

De lokale politie heeft onder meer als taak de openbare rust, de openbare veiligheid en de openbare gezondheid op haar grondgebied te vrijwaren en desnoods te herstellen.