Over ons

De politiezone Noorderkempen is een meergemeentezone bestaande uit de drie gemeenten: Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas.

In de meergemeente-politiezones worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en beheer van het lokale politiekorps uitgeoefend door de politieraad.

Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van de verschillende gemeenten. Het politiecollege stelt één van zijn leden aan als voorzitter. Deze is tevens voorzitter van de politieraad en van de zonale veiligheidsraad.

Elke 6 jaar wordt een nieuw zonaal veiligheidsplan opgesteld.

De lokale politie heeft onder meer als taak de openbare rust, de openbare veiligheid en de openbare gezondheid op haar grondgebied te vrijwaren en desnoods te herstellen.

Elk jaar willen wij met ons jaarverslag een overzicht bieden van de voornaamste resultaten en activiteiten van het afgelopen jaar.

De politiezone maakt deel uit van de volgende intergemeentelijke samenwerkingen: