Politiecollege

Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van de verschillende gemeenten. Het politiecollege stelt één van zijn leden aan als voorzitter. Deze is tevens voorzitter van de politieraad en van de zonale veiligheidsraad.