Politieraad

In meergemeentezones worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake organisatie en beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad.

Samenstelling

Het aantal politieraadsleden is afhankelijk van het bevolkingsaantal. In de politiezone Noorderkempen telt de politieraad 17 raadsleden. Deze worden evenredig verkozen uit de gemeenteraden van de meergemeentezone. De 3 burgemeesters van de politiezone zijn van rechtswege lid van de politieraad. De duur van het mandaat is gelijklopend met deze van hun mandaat in de gemeenteraad of als burgemeester.

Hoogstraten: Ann Fockaert, Marc Haseldonckx, Alfons Jacobs, Michel Jansen, Jozef Matthé, Tinne Rombouts, Herman Snoeys, Ann Tilburgs, Marcel verschueren
Merksplas: Jan Quirijnen, Koen Staes, Jozef van Accom
Rijkevorsel: Lut Backx, Wim De Visscher, Kevin Druyts, Peter Janssens, Diede van Dun

Deze 17 politieleden + de burgemeesters zijn allen stemgerechtigd. In principe hebben ze 1 stem per lid, uitgezonderd voor stemmingen over de vaststelling van de begroting en de jaarrekening waarbij elke groep vertegenwoordigers van één gemeente over evenveel stemmen beschikt evenredig tot de dotatie van hun gemeente aan de politiezone.

De korpschef woont de vergaderingen van de politieraad bij, al dan niet bijgestaan door de afdelingsverantwoordelijke PLIF (personeel, logistiek, IT en financiën) teneinde mee deskundige toelichting te verschaffen bij de voorliggende dossiers.