Vogelgriep

 Verhoogd risico voor vogelgriep en de daarmee gepaard gaande ophokplicht.

Ophokplicht

Er zijn in de afgelopen week meerdere besmettingen met hoogpathogene vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij wilde vogels in West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg.
De geografische spreiding van deze gevallen en gelijkaardige vaststellingen in Noord-Frankrijk wijzen erop dat er in gans het land vogelgriep circuleert bij wilde vogels. Dit maakt het risico op besmetting van pluimvee overal in België erg groot.

Voor hobbyhouders wordt daarom de verplichting opgelegd om alle pluimvee af te schermen en alle pluimvee en andere vogels nog enkel binnen of onder netten te voederen en te drenken.

Loopvogels, roofvogels, sportduiven en andere sier- en zangvogels moeten op dit ogenblik nog niet afgeschermd worden.

Meer informatie is terug te vinden op onderstaande website

https://www.favv-afsca.be/consumenten/extra/vogelgriep/