Aanmoediging tot afspraak

Met dit bericht kondigen wij aan dat wij onze dienstverlening op het hoofdkantoor in de Energiestraat te Pelt graag willen optimaliseren door onze wachttijden aan het loket aanzienlijk te verminderen. Dit kunnen wij door u als bezoeker sterk aan te moedigen om op afspraak naar het politiebureel te komen.

Logo

Met het inboeken van een afspraak en het opvolgen van de aangegeven stappen, ben je beter voorbereid om een aangifte of klacht te doen en voorkomen we dat je eerst terug huiswaarts moet voor het uithalen van de juiste documenten of andere voorwerpen.

Opgelet, een afspraak maken is niet nodig voor een simpele vraag of om iets af te geven. Ook niet wanneer je eerder een korte melding of een kleine administratieve afhandeling wenst. Wij willen verder sterk beklemtonen dat iemand met een erg dringende aangelegenheid of die een heel ingrijpende gebeurtenis wil kenbaar maken, onmiddellijk en dus zonder afspraak zal geholpen worden.

In onze gemeenschapsgerichte werking willen wij niemand uitsluiten. Mensen die om welke reden dan ook zelf geen afspraak kunnen maken, kunnen ons contacteren of ter hoogte van het loket geholpen worden om een afspraak in te boeken. Hou er rekening mee dat bepaalde aangiften of klachten kunnen uitlopen. Hiervoor rekenen wij op uw begrip.

Wens je een afspraak bij onze politiedienst dan doe je het volgende:

  • open de website van de PZ HANO;
  • selecteer ‘maak een afspraak’ en volg de stappen;
  • heb je hulp nodig, bel dan gerust.

U hebt het al begrepen, onze finaliteit blijft het streven naar een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de bevolking. Wij heten u alvast ‘welkom’.

Labels