GAS-wetgeving

Politiezone HANO werkte in samenwerking met de gemeenten Hamont-Achel en Pelt een GAS-codex uit. Hierin staan duidelijke regels waarmee we een einde willen stellen aan bevuiling, hinderlijk geluid, wildplassen,… kortom allerlei gedragingen die de levenskwaliteit van anderen beperken of verstoren.

Deze dikwijls kleine gevallen van overlast worden vaak niet behandeld en/of vervolgd door het parket. Ze blijven daardoor onbestraft. Vanaf 1 januari 2021 kunnen we daar tegen optreden.

Politiezone HANO werkte in samenwerking met de gemeenten Hamont-Achel en Pelt een GAS-codex uit. Hierin staan duidelijke regels waarmee we een einde willen stellen aan bevuiling, hinderlijk geluid, wildplassen,… kortom allerlei gedragingen die de levenskwaliteit van anderen beperken of verstoren.

Deze dikwijls kleine gevallen van overlast worden vaak niet behandeld en/of vervolgd door het parket. Ze blijven daardoor onbestraft. Vanaf 1 januari 2021 kunnen we daar tegen optreden. Overtredingen kunnen vastgesteld worden door de politie en eventueel door een speciaal daartoe aangestelde gemeentelijke ambtenaar. Een provinciaal sanctionerend ambtenaar kan boetes opleggen of gemeenschapsdienst toekennen. Bemiddelen behoort ook tot de mogelijkheden en wordt net zoals ouderlijke betrokkenheid verplicht gesteld bij minderjarigen. Overtredingen op de GAS-reglementering worden vanaf 1 januari 2021 dus in principe niet meer doorgestuurd en behandeld door het parket.