Dienst APO

Energiestraat 3
3910 Pelt

Telefoon

(Ambtshalve Politioneel Onderzoek)

Sedert 1 januari 2001 bestaat er in onze politiezone een dienst 'Ambtshalve Politioneel Onderzoek' kortweg APO genoemd, die wordt geleid door een officier van gerechtelijke politie met name hoofdinspecteur Frank Alders. Hij wordt bijgestaan door één inspecteur en twee assistenten.

APO heeft tot doel de lokale politie toe te laten bepaalde welomschreven dossiers volledig af te handelen in eigen beheer. Na afhandeling wordt het dossier overgemaakt aan de procureur des Konings die beslist over eventuele vervolging voor de rechtbank, een minnelijke schikking of seponering.

De dienst APO staat ook in voor:

  • kwaliteitscontrole op gebied van inhoud en volledigheid van de opgestelde processen-verbaal
  • verwerking en verdeling van de in- en uitgaande opdrachten van de bestuurlijke en gerechtelijke overheden
  • verwerking en verdeling van de in- en uitgaande briefwisseling.