Korpschef

Nadat Eerste hoofdcommissaris Paul Claes met pensioen ging, vervult Eerste commissaris Rudi Verkoyen sinds 1 september 2019 de taak van waarnemend korpschef.

Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het politiebeleid dat opgenomen is in het zonaal veiligheidsplan. Hij heeft de leiding over de organisatie, verdeelt de taken en zorgt voor het beheer van het korps.