Zonaal veiligheidsplan

Het zonaal veiligheidsplan (ZVP) is de leidraad voor uw lokale politie wat betreft de werking en de te bereiken doelen voor de aangegeven jaren. Dit wordt elke cyclus van 6 jaar herbekeken en aangepast volgens de noden. Er zijn strikte regels te volgen bij de opstelling van zo een veiligheidsplan. Ook federaal wordt een nationaal veiligheidsplan (NVP) opgesteld. Een kort op de bal spelend plan voor onze politiezone, aangepast aan onze wensen en noden in de politiezone HANO is hieronder te lezen.