Missie, visie en waarden

mvw

Missie

De missie of het doel van de lokale politie HANO bestaat uit enkele woorden met veel betekenis. Ze luidt: 'Politiezorg met gemeenschapszin'. Wij willen met een dienstverlenende ingesteldheid bijdragen aan de integrale veiligheid en leefbaarheid. Dit gebeurt in samenwerking met alle partners en onder het gezag van onze overheden. In al onze opdrachten wordt deze boodschap de onderlegger waarop we ons werk baseren. De lokale politie HANO kiest voor gemeenschapsgerichte politiezorg, in alle basisfunctionaliteiten. Er zijn zeven basisfunctionaliteiten, nl. onthaal, interventie, verkeer, wijkwerking, handhaving openbare orde, politionele slachtofferbejegening en lokale opsporing/onderzoek.

De gemeenschapsgerichte politiezorg steunt op vijf pijlers:

  • Externe gerichtheid
  • Probleemoplossend werken
  • Partnerschap
  • Verantwoording afleggen
  • Bekwame betrokkenheid

 

VisieDoor ons maximaal in te zetten om de veiligheid te verhogen en het onveiligheidsgevoel zoveel mogelijk weg te werken, streven we naar onze missie. Vele maatschappelijke problemen zijn echter geen zaak van de politie alleen. Er wordt nauw samengewerkt met andere diensten, waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid dient te nemen.

Waarden

De politie is integer, onpartijdig en steeds beschikbaar. Zij staat de mensen beleefd en correct te woord en laat zich leiden door de best mogelijke dienstverlening aan de bevolking. Ze staat niet boven, maar tussen de mensen. In de strijd tegen onveiligheid en het onveiligheidsgevoel zal ze nauw samenwerken met alle andere diensten, die daarin een rol van betekenis kunnen spelen.