Dienst beheer

Energiestraat 3
3910 Pelt

Telefoon

De dienst beheer staat in voor de dagelijkse dienstplanning en de administratieve verwerking van de dienstprestaties van alle personeelsleden. Zij waken hierbij over de correcte naleving van het personeelsstatuut bij de uitvoering van de arbeidsprestaties.