Organogram

Hier vindt u het organogram van de lokale politie HANO.

Het organogram is sinds enkele jaren compleet omgegooid om beter te dienen in deze moderne tijden. Het toont nog wel de hiërachie, maar minder dan de sobere en gekende organogrammen van weleer. U vindt de gebruikte relaterende kleuren van de eerste pagina terug op de tweede pagina. Het organogram wordt minstens jaarlijks geüpdatet, de laatste versie is van juni 2021.